-- Diriliş Postası, Mütefekkir Ulemâdan İstifade Edebilmek

CEVDET SAİD’İN FİKİRLERİNDEN İSTİFADE EDEBİLMEK

Share via WhatsappShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

“Hiç şüphe yok ki Allah adil davranmayı, iyilik yapmayı ve yakınlara karşı cömert olmayı emreder; ve her türlü utanç verici hayasızlığı, selim akla ve sağduyuya aykırı çirkinliği ve sınırları hiçe sayan taşkınlık ve azgınlığı yasaklar: size (bu) öğütleri verir ki, sorumluluklarınızı aklınızda tutabilesiniz.” (Nahl, 16:90).

 

Ellili yılların sonundan bu yana ortaya koyduğu fikirleriyle İslam düşüncesine özgün katkılar yapmış olan, insanları Kur’an’ın hakikatleri ile buluşturma çabasını ilerlemiş yaşına rağmen büyük bir aşkla sürdüren Cevdet Said ile bir hafta içinde üç kez buluştuk. Müslümanların sorunlarına çözüm üretebilmek için uzun soluklu fikrî çabalar ortaya koyan büyük mütefekkir üç yıldır İstanbul’da mülteci/misafir olarak yaşıyor. Üstada saygı mahiyetinde 11 Mart Cuma akşamı Başakşehir Belediyesi’nce düzenlenen “Ümmet Bilinci” panelinde, 13 Mart Pazar günü CNR Kitap Fuarı’nda Pınar Yayınları standındaki imza gününde, son olarak 17 Mart Perşembe günü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ndeki konferansında ve üç ayrı röportajında tercümanlığını yaptığım muhterem Cevdet Said’in bu altı etkinlikte ortaya koyduğu fikirleri özetle ve mümkün olduğu kadarıyla kendi ifadeleri çerçevesinde sizlerle paylaşmakta yarar görüyorum.

 

Asırlık Çınarın Gölgesinde Tefekkür Etmek

Bırakınız Kur’an’ın tamamını, günde en az kırk kez okuduğumuz Fâtiha Sûresi’ni bile hakkıyla anlamış değiliz.

1931 yılında, Suriye’nin Kuneytıra bölgesinde Golan tepelerinin eteğinde yer alan Çerkes köylerinden Bi’ru Acem’de dünyaya gelen Cevdet Said, orta öğrenim düzeyinde intisap ettiği Ezher Üniversitesi’nin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi’nden mezun oldu. Hafız Esad döneminde 5 kez tutuklandı, toplam 7 yıl hapis yattı, sonunda öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine köyüne dönen üstad, bir merkep satın alarak dağdan odun toplamaya başladı. Ardından arıcılık yaparak ailesinin geçimini sağladı. Suriye’de devam eden iç savaş sebebiyle köyünü ve ülkesini terk etmek zorunda kalana kadar, kardeşiyle birlikte süt inekçiliği yaptı. Suriye’deki savaşın köyüne kadar ulaşması üzerine Aralık 2012’de  yakın akrabalarıyla birlikte Türkiye’ye hicret etti.

İlk hapse düştüğü 1963 yılından bu güne kadar onlarca kitap yazdı, dünyanın çeşitli yerlerinde yüzlerce konferans verdi. Kitaplarından telif ücreti almayan, şöhretinin aksine mütevazı bir hayat sürmeyi tercih eden Cevdet Said şiddet karşıtı görüşleriyle tüm dünyada tanınmaktadır.

Altmış yıl boyunca oniki kitap ve çok sayıda makale yazan, dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzlerce konferans veren, mütevazı bir hayat sürmeyi tercih eden Cevdet Said’in sekiz eseri Türkçe’ye çevrilmiş durumda. Değişimin kanununu anlattığı ve ‘Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları’ adıyla otuziki yıl önce Türkçe’ye çevrilen ilk kitabından sonra Pınar Yayınları’ndan sekiz kitabı çıkan Cevdet Said’in 1961’de ilk baskısını yapan, ancak bu güne dek Türkçe’ye çevrilmeyen “İslam’dan Bu Kadar Korku Niye!” isimli hacmi küçük ama özgül ağırlığı büyük eserini tercüme etmeye başladım, inşaAllah ramazan ayında düzenlenecek kitap fuarında okuyucuyla buluşturmaya, yıl sonuna kadar tüm eserlerini Türkçe’ye kazandırmaya gayret edeceğiz.

 

Üç Büyük Mütefekkirin Ortak Vurgularını Önemsemek

Muhammed İkbal, Malik Binnebi ve Cevdet Said’in ortak vurguları şunlardır: İslam dünyasında değişim ihtiyacı, okuma ve cihat emirlerinin doğru anlaşılmasının gerekliliği.

“Ümmet Bilinci” panelinde kısa hayat hikâyesini takdim görevi bana tevdi edilen Cevdet Said’in İslam dünyasına ne gibi fikrî katkılar yaptığını Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı anlattı. Malik Binnebi ile yakından tanışan üstadın Muhammed İkbal’den de çok etkilendiğini belirten Kışlakçı, bu üç büyük mütefekkirin ortak vurgularını şu şekilde özetledi: 

 • “İslam dünyasının değişime ihtiyacı vardır. Biz değişmediğimiz müddetçe dünya değişmeyecektir. Bu yüzden öncelikle Müslümanlar değişmelidir. “Hattâ yuğayyiru mâ bienfusihim; bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmez.” âyeti bu hakikati ifade etmektedir. “Senurîhim âyâtina filâfâki we fî enfusihim; Âfâkta ve enfüste onlara ayetlerimizi göstereceğiz.” âyetinin manası tecelli etmektedir.
 • “Oku” emriyle başlayan İlahi Kitab’ın müminleri maalesef okumanın kıymetini bilmemektedir. Bu yüzden üstad Cevdet Said bir kitabının adını “OKU” koymuştur. Türkiye’de halkımızın kitap okuma oranı %3-4 civarında kalıyor maalesef. Allah “okuyun”, “yazın” diyor, biz ne okuyoruz, ne de yazıyoruz! Cevdet Said bu kitabında Müslümanların neyi nasıl okuması gerektiğini anlatıyor. Doktorun verdiği reçeteyi duvara asıp okumanızın size bir faydası olur mu? Orada yazan ilacı dozajına uygun kullanırsanız onun yararını görebilirsiniz.
 • Cihat emrinin doğru anlaşılması. Cevdet Said’e göre cihat Kur’an’ı anlamak ve onun hakikatlerini yaymaktır.”

 

Kur’an’ın Dört Ana Konusu:

Ayrım yapmaksızın tüm insanlarla adalet, iyilik ve fedakârlığa dayalı bir ilişki geliştirebilmeli ve insanlarla muamelemizde adalet ve ihsan modelini benimsemeliyiz.

86 yaşına rağmen iki saat boyunca büyük bir coşkuyla katılımcılara hitap eden Cevdet Said, paragraflar halinde Türkçe’ye çevirdiğim Arapça konuşmasında şu hususlara vurgu yaptı:

“… Bırakınız Kur’an’ın tamamını, günde en az kırk kez okuduğumuz Fâtiha Sûresi’ni bile hakkıyla anlamış değiliz. Sadece “Rabbi’l-âlemîn” âyetinde Kur’an’ın özü gizlidir. Rabb; Allah, âlemîn ise tüm mahlukattır. Kur’an’da iki âlemden söz edilir: Gayb âlemi; Allah ve ahiret, şehadet âlemi ise insan ve kâinattan oluşur. Kur’an’ın tamamına baktığınızda âyetlerin bu dört konu etrafında odaklandığını görürsünüz.

Kur’an son derece kıymetli ve dinamik bir kitap. Sanki şu an size iniyor gibi. Düşünen insanlar için Kur’an’da büyük işaretler vardır. Sık sık bakmamızı, görmemizi ve düşünmemizi emreden Kur’an’ın bu emirlerini yerine getirdiğimiz  zaman sadece tabiatın değil, tarihin, toplumun ve insanın yasasını keşfeder ve Rabbimizin bizden istediği görevi gerçekleştirebiliriz.

 

İnsanlığı Türkiye’nin Önderliğinde Müslümanlar Kurtaracak

Dünyamız hakkın ve ilkenin üstün tutulduğu bir sisteme hayati derecede ihtiyaç duymaktadır. Bunu da Türkiye’nin önderliğinde Müslümanlar gerçekleştirecektir.

İttihâd-ı Muslimîn; İslam Birliği” adlı eserinde Arafat dağının sembolik öneminden bahseden Celal Nuri, “Bu dağ elmas olsa Müslümanlar için bu kadar kıymetli olmazdı. Zira, her mümin, ömrü boyunca bir kez olsun hacca gitmek ve orada bütün diğer mümin kardeşleriyle belli bir zamanda buluşmak ister.” demektedir. Haccın anlamı insan kurban etme geleneğinin kaldırılmasının kutlanmasında gizlidir. Hayvanların kurban edilmesi ile, insanın insanı öldürmesi son bulmuştur, yani insan kurban etme geleneğinin ilga edilmesi hac ibadetiyle kutlanmaktadır.

Celal Nuri, “Ebcediyyetu’l-Marifeti’l-İnsâniyye; İnsanî Bilginin Elifbası” isimli eserinde Türkiye’den çıkacak bir liderin dünyada adaleti tesis edeceğinden söz etmektedir.

Gençliğimden beri İslam dünyasında neler olup bitiyor diye çok merak ederim. Türkiye’yi de yıllardır yakından izliyorum. Ezher’de eğitim almak için 1946’da Mısır’a gittiğimde Şeyhülislam Mustafa Sabri ve vekili Zahid Kevseri Efendileri tanıştım. Fırsat buldukça sohbetlerine gider, ellerini öperdik. Yıllar sonra –aynen onların Mısır’a sürülmesi gibi- benim de Türkiye’ye mülteci olarak geleceğim hiç aklıma gelmezdi. İslam ülkeleri arasında demokrasinin, şûranın, ülkeyi meşveretle yönetmenin önemini en iyi kavrayan ve ilerleyebilen sadece Türkiye olmuştur, bu yüzden Türkiye toplumunu takdir ediyorum.

 

Büyük mütefekkir Muhammed İkbal’i ölüm döşeğinde ziyaret eden Ebu’l-Hasen en-Nedevî’nin anlattığına göre, bu ziyaretten çok memnun kalan İkbal ona şu vasiyetini emanet etmişti: “Türkiye’yi izleyin, hakkın yolunu onlar sürdürecek.” demiş. Dünyamız hakkın ve ilkenin üstün tutulduğu bir sisteme hayati derecede ihtiyaç duymaktadır. Bunu da Türkiye’nin önderliğinde Müslümanlar gerçekleştirecektir.

 

Baskı, Şiddet ve Savaş Yöntemi Ölmüştür

Kur’an’ın temel ilkelerinden biri “Lâ ikrâhe fiddîn: Asla dinde zorlama yoktur” âyetinde öğretilir. İnsanı baskı ile değil, kanununu keşfederek yola getirebilirsiniz. Onu ikna ederseniz size malını da canını da feda eder. Siyaset alanında baskı firavunlar doğurur. Ekonomi alanında baskı karunlar doğurur. İnanç alanında baskı nemrutlar doğurur. Evlilik konusunda baskı aile saadetini yok eder. Allah Rasulü, anne-babanın kızlarını istemediği biriyle zorla evlendirme hakkı bulunmadığını beyan buyurmuştur. Ne var ki, hâlâ bütün dünya ikrah ile, baskı ve zorbalıkla yönetiliyor.

Savaş ölmüştür. Artık savaşı yöntem olarak, cahillerle onları sömüren kötü insanlar dışında kimse kullanmıyor. Savaş konusunda Kur’an’dan anladıklarımı bu şekilde formüle edebiliyorum. AB savaşsız bir birlik kurdu. Bundan ders almayacak mıyız? Atom bombası puttur. İnsanlar da bunun kölesi olmuş durumda!

Erdoğan “dünya beşten büyüktür” demişti. Çok büyük manası var bu sözün. “Size de, taptıklarınıza da yazıklar olsun” diyor âyet. Türkiye dünyada olup biten olayları anlamaya başladı. Onun için “dünya beşten büyüktür” diyebiliyor. Ama maalesef dünyanın ünlü entelektüelleri bile veto hakkına itiraz etmiyor. Çünkü dünya sermayesini yöneten büyük zenginler bu aydınlarının ağzını bağlamış durumda, bunun için hakikatleri gördükleri ve bildikleri halde haykıramıyorlar.

 

Modern Çağda ‘İslam Birliği’ni Oluşturabilmek

Allah Teâlâ Yusuf aleyhisselama rüyaların yorumunu öğretmişti. Biz de olayların yorumunu öğrenmeliyiz. Aklımızı kullanmalıyız. Yerküre küçük bir köye dönüştü artık. Her şey ilme dönüşebiliyor, biz de olayları doğru okuyup doğru yorumlamayı bir bilim dalına dönüştürüp bunu öğrenebilmeli ve çocuklarımıza öğretebilmeliyiz.

Tevîl-i ahdâsı bir bilimsel disiplin olarak geliştirmeliyiz. Cahiliye geleneklerinden vaz geçip Kur’an’a yapışmalıyız. Kur’an üstünlük ölçüsü olarak takvayı, sorumluluk bilincini ortaya koyuyor. Hakem akıldır. Yöntem ise ilimdir. Zira Kur’an, bakın, görün ve düşünün diyor. Tabiatın ve toplumun kanunlarına riayet etmezseniz bu kanunlar sizi çarpar. Gözümüzün önünde cereyan eden olayları kavramamız gerekir. Ben umutluyum, insanlar bu hakikatleri mutlaka anlayacak. Zira, Allah’ın nurunu ağzıyla söndürmek isteyenlere rağmen Allah nurunu tamamlayacaktır, buna vadi var.

Ben umut doluyum. Türkiye’nin önderliğinde Müslümanlar, dünyanın bozuk sistemini değiştirilebilecek potansiyel güce sahiptir. Bu yüzden Türkiye toplumuna takdirlerimi sunuyorum.

 

Adalet, İyilik ve Fedakârlığa Dayalı Bir İlişki Geliştirebilmek

Biz İslam’ın özünü çoktan kaybetmişiz. Kimimiz Emevilerin, kimimiz ise Abbasilerin yolundan gidiyoruz. Kur’an’ı, İslam’ı yeniden keşfetmeliyiz. Vahyin ilk emrini iyi anlamalıyız. İnsanın değeri okuduğu ve anladığı kadardır. Okuyup anlarsak başımız dik olur. Şii-Sünni ayrımına ne gerek var, hepimiz Müslümanız, Allah bizim adımızı ‘Müslüman’ koymuştur. Ama biz Kur’an’a teslim olmak yerine zanlarımıza teslim olmayı yeğliyoruz. Peygamberimizin biz ümmetinden şikâyet edeceği tek konu Kur’an’ı mehcur bırakmamızdır, bunu Kur’an haber veriyor. Kur’an’ı mehcur bırakmak; ona terkedilmiş, köhne, var ama yok muamelesi yapmak demektir. Bu yüzden Müslümanların başı beladan kurtulmuyor. Oysa, aklımızı kullanırsak, vahye tabi olursak, Kur’an’ın öğrettiği hakikatleri kavrayıp onlara uygun davranırsak yeryüzünü Allah bize vadetmektedir. Bir âyet-i kerimede Allah, Kendisinin, meleklerin ve âlimlerin şahit/tanık olduğunu beyan buyurmaktadır. Ulema bu insanlığa tanıklık görevini yaparak Kur’an’ın hakikatlerini gizlemeden ve çarpıtmadan insanlığın önüne koyarsa dünyanın nizamı düzelmeye başlayacaktır.

 

Her hafta cuma hutbesinde hatiplerin sürekli okuduğu, ancak verdiği mesajın anlaşılmadığını üzülerek gördüğüm “İnnallahe ye’muru bil’adli we’l-ihsani…” âyetinde (Nahl, 16:90) ve Mümtehane Sûresi’nin baş kısmındaki üç âyet-i kerimede beyan buyurulduğu üzere; insanlara adalet ve ihsan ile muamele etmeliyiz ve insanlarla geçinme yöntemi olarak adalet ve ihsan modelini benimsemeliyiz:

 

“Mümkündür ki Allah, sizin düşman olarak algıladığınız kimselerle sizin aranızda bir sevgi var edebilir; ve Allah’ın (buna) gücü yeter; üstelik Allah tarifsiz bir bağış, eşsiz bir merhamet kaynağıdır. Allah size, sizinle din savaşı yapmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselerle iyilik ve fedakârlığa dayalı bir ilişki geliştirmenizi yasaklamaz: Çünkü Allah fedakâr olanları pek sever. Allah size, yalnızca sizinle din savaşı yapan ve sizi yurtlarınızdan çıkaran veya sizin çıkarılmanıza destek verenlerle dostluk kurmanızı yasaklar: artık kim onlarla dostluk kurarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Mümtehane, 60:7-9).

 

 

Share via WhatsappShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
ÂKİF’İN YÜKSEK SORUMLULUK BİLİNCİNE ERİŞEBİLMEK
MÂLİK BİN NEBÎ’NİN FİKRÎ UYANIŞ PROJESİNİ SÜRDÜREBİLMEK

Yorum yap

Yorum

11 Yorum

 1. Kaleminize sağlık hocam, cok değerli bir yazı olmuş, cok tesekkur ederim paylasiminiz için saygılarımla

 2. İstifade ettiğimiz güzel bir yazı. Yazandan ve bizlere ulaştırandan Allah razı olsun.

 3. Üstad Şiddete sıfır tolerans tanıyan değerli bir büyüğümüz.Şiddetle ,savaşla sorunların çözülemiyeceğini savunan bir alimdir.Gayret ve çalışmalarından dolayı Allah ömrünü hayırla bereketlendirsin.

 4. Sağolun hocam. Panele katılan arkadaşlarımı ve beni en çok etkileyen husus Cevdet Said’in hitabı ve yaşına rağmen enerjisiydi. Rabbimden üstada uzun ve sağlıklı bir ömür ve onun gibi bizlere de o yaşta hakikati haykıracak gücü niyaz ediyorum.

 5. Hocam, bu makalenizde doksanlı yıllarda ‘Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları’ adlı kitabıyla tanıdığım Cevdet Said’le karşılaştırdığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Cevdet Said, Akif’in dediği gibi doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı asrın idrakına İslam’ı söyletmenin mücadelesini vermiş çağdaş bir mütefekkir olduğu kanaatindeyim. Üstadın eserlerinin tamamını Türçeye tercüme etmeniz Türkiye Müslümanlarına bir lütuf olur, inşaallah. Dünyada var olan Cevdet Saidlerle Türkiye odağında yapılacak programlar büyük hizmetler doğuracağı düşüncesindeyim.

 6. •“İslam dünyasının değişime ihtiyacı vardır. Biz değişmediğimiz müddetçe dünya değişmeyecektir. Bu yüzden öncelikle Müslümanlar değişmelidir. “Bu sözden hareketle;
  Otuz yıldan fazla zamandır “değişmek, değişim” sözünün geçtiği yerde biz Cevdet Said’i hatırladık ve ona minnettarlığımızı gıyaben de olsu sunduk. Ancak, halâ kılıç kullanmak rahle-i tedrisattan kolay geliyor bu topluma ve bu anlamda dağılmış pervane sinekleri (feraşi’l mebsus/Karia: 4) gibiyiz. Artık “değişme nedir, değişim nedir?” bunları da cidi ciddi değerlendirip, tartışmalıyız. İslâm Dünyası/Coğrafyası dediğimiz bir muamma alanda “murabıtlık” almış başını gidiyor, önünde durmak ne mümkün! M. A. el Cabiri kendi kendine sormuş; “Endülüs öncesi ve Endülüs zamanında bunca muhahhid topluluklar vardı, onlar ne oldu?” cevabı gene kendisi vermiş: “hepsi silinip gittiler.” Şimdi, evet hemen şimdi Kur’an’a, Kur’an ışığında yönelip Resulullah’ın örnekliği eşliğinde bir değişim/devrim yaşama zamanıdır. Kur’an’a yöneliş ve arınma değişimi kendi çapında yürüyüp muvahhidlerini üretmektedir. İnşallah, üstadın dileği olan rahle-i tedrisat ehli ile yeryüzü cenneti kurulacaktır. Ancak şu günlerdeki helâk sürecinin çabuk bitmesi ve ortalığın durulması kesin gerekliliktir. Özgün fikirler, özgür ortamlarda yeşerir misali; yemyeşil verimli bir alan bize, Ya Rabbi!

 7. Ellerinize sağlık hocam. Hocamızdan da Allah razı olsun.Dünyadaki bu karanlık tablo üzerine yazınız gönlümüze umut sepeti.

 8. Teşekkür ederiz hocam kaleminize sağlık bugünün Müslümanlarının ne çok ihtiyacı var bu bakış açısına
  Cevdet hocayı radikalizm tuzağına çekilmek istenen gençlerle buluşturmamız gerekiyor onlara söyleyecği çok şeyi olduğunu düşünüyorum

 9. S.A. Fethi Bey,
  1980’lerden beri tanıdığım ve “Adem’in Oğlu Habil Gibi Ol” kitabıyla hayran kaldığım Cevdet Said hakkında verdiğiniz bilgiler için müteșekkirim. Islam aleminin yaralarına merhem olabilecek görüș ve analizleriyle yad edilecek mümtaz bir șahsiyet. Kur’an-ı Kerim ve müslümanlar ile ilgili tesbitleri de çok yerinde. Dilerim ki müslümanlar onun söylediklerine kulak veririler de kendilerine gelirler.
  Yazdığı kitaplardan telif ücreti almayıșı, inzivayı andıran köy hayatını tercih ediși vb tavırları da bu modern dünyada örnek bir șahsiyet olduğunun göstergesi. Sizin tercüme edilmemiș eserlerini de türkçeye kazandırma müjdeniz takdire șayan. Dilerim hayra vesile olur.
  Ikbali șahsen pek bilmiyorum, ama Malik bin Nebi’nin eseri de benim için ufuk açıcı oldu. Onunla tanıșıyor olmasına da ayrıca sevindim. Cevdet Said’in konușmasında aktardığın pasajlar da gerçekten dikkate alınması ve üzerinde düșünülmesi gereken noktalar. Bu dinin yașıyan bütün insanları muhatab alması ile Cevdet Said’in dedikleri bir uyumluluk içerisinde.
  25 seneden beridir Almanya’da yașıyorum. Cevdet Said’in “Adem’in Oğlu Habil Gibi Ol” kitabını okuduğumda eksik bulduğum tarafı Avrupa Birliğini ve demokrasisini çok idealize ederek değerlendirmesiydi. Bende Avrupa’yı iyi tanımıyor gibi bir izlenip bıraktı. Belki iki dünya savaşını geride bırakmış, ondan önce de bir çok savaşa tanık olmuş Avrupa ülkelerinin bütün bunlara rağmen bir birlik oluşturabilmelerine verdiği öneme binaen bu idealizeye gitmiş olabilir.
  Türkiye hakkında söylediklerine baktığımızda, bunu bir dilek olarak dile getirmişse bir itirazım yok. Ama eğer Türkiye’deki yetkilileri ve dindarları dünya müslümanlarını, hatta dünyanın bozuk sistemini düzeltecek bir konumda görüyorsa yanılıyor kanaatindeyim. Böyle bir beklenti onun Allah’ın yasaları hakkında söylediklerini boşa çıkarır, çünkü Allah adildir, Türkiye’ye ve Türkiye’deki müslümanlara torpil geçmez. Türkiye’deki bir çok müslümanın iktidarın kendilerine sunduğu imkanları nasıl kullandıkları ortadadır. Kendilerinin ve ailelerinin ortaya koydukları yaşam biçimleri pek de içaçıcı örnekler barındırmıyor. Buna rağmen onlara böyle büyük bir umut bağlanıyorsa büyük hayal kırıklılıkların kaçınılmaz olacağı inancındayım.
  Cevdet Said hoca türk kelimesini bütün Türkiye’dekiler için mi kullandı yoksa sadece Türk ırkına mensub olanlar için mi kullandı bilmiyorum. Ama yazınıza bakılırsa bütün Türkiye vadandaşı olanlar için kullanmış. Bu ifadeye de itirazım var. Bir alman, ingiliz, fransız ya da amerikalı bana türk dediğinde bir itirazım olmaz ve gerekirse türk olduğumu da söylerim. Ama bir türk ya da Türkiye’deki bir kişi bana türk dediğinde ona itiraz ederim. Bunun niçin böyle olduğunu uzun uzun izah etme gereğini görmüyorum, çünkü türklük adına annemizi ağlattılar.
  Şimdi birileri kalkıp; efendim bütün o zülümleri yapan Kemalist zihniyetti, biz de kabul etmiyoruz sözleri gerçekçi değil. Bu konuda bir çok dindar ve muvahhid arkadaşımın kemalistlerden farklı düşünmediklerini gördüm ve hala da görüyorum. Bilinç dışlarına işlenmiş bir ırkçılığın Türkiye’deki bir çok müslümanı çepeçevre sardığına inanıyorum. Bütün müslümanların bu çerçevede kendilerini tekrar gözden geçirmelerini diliyorum.
  Cevdet Said hocam Türkiye’nin dışında yaşamış biri olarak bu kelimeyi pek ala bütün Türkiye vatandaşları için kullanmış olabilir ve bunu mahzur görüyorum. Ama şu anda türkçede kullanılan Türk kelimesini kemalizmden ayrı düşünemiyorum ve bunu kullanan müslüman kardeşlerimin de bunu kullanırken içerik olarak kemalistlerin kullandığı anlamdan çok farklı kullandıklarını görmüyorum.
  Cevdet Said Hoca’dan bizi bilgilendirmeye devam etmenizi arzuluyorum.

 10. saygı değer abim elinize ağzınıza sağlık çok güzel bir yazı bundan sonra hep takip edeceğim inşallah Allaha emanet olsun