SOSYAL SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN ŞİDDETTEN UZAK DURMAK

İyilik Halini Yükseltmek İçin Şiddeti En Aza Düşürmek Şiddeti azaltmak suretiyle iyilik halini yükseltmek ve böylece sosyal sağlığımızı korumak için bize reva görülmesini istemediğimiz davranışları bizim de başkalarına reva görmememiz, bize davranılmasını istediğimiz şekilde başkalarına davranmamız ve ahlakın en üstün sürümünü en güzel örnekliğiyle insanlığa öğreten Son Nebi Muhammed Aleyhisselam’ın

İSTANBUL’DA YAŞAYAN SURİYELİ AİLELERİN PARÇALANMASINA MÂNİ OLMAK

Suriyeli Ailelerin Parçalanmasına Sessiz Kalmamak Türkiye’de “geçici koruma altındaki yabancı” statüsünde yaşayan Suriyeliler, kendilerine sunulan birçok hizmet yanında dokuz yıldır çözülemeyen problemlerle mücadele etmeye devam etmektedir. Mesela İstanbul’da kayıtlı olup geçici koruma kimlik belgesi taşımalarına rağmen, herhangi bir sebeple ülkelerine gidip geldiklerinde “çıkış” yaptıkları için kimlikleri iptal edilmektedir.

İMTİHAN VE İMKÂN BOYUTLARIYLA MÜLTECİLİK: SURİYELİ MUHACİRLER ÖRNEĞİ

Giriş Olağanüstü şartlarda gelişen ve çoğu zaman hazırlıksız ve zorunlu olarak gerçekleşen göç öncesinde, göç esnasında ve göç sonrasındayaşadıkları olaylar, mültecilerde çoklu travmalarayol açabilmektedir. Gelinen ülkede fiziki ve biyolojik temel ihtiyaçları belli bir oranda karşılansa bile, mültecilerin psikososyal destek ihtiyaçları çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

28 ŞUBAT MAĞDURLARINA HAKLARINI VE İTİBARLARINI İVEDİLİKLE İADE ETMEK

“Cehennem, inkâra saplananları elbette çepeçevre kuşatacaktır! Azabın onları hem tepelerinden hem de ayaklarının altından saracağı Gün Allah; “İşte şimdi yaptıklarınızı(n acı sonuçlarını) tadın bakalım!” diyecektir.” (Ankebût 29:55). Postmodern Darbenin Yol Açtığı Çok Yönlü Hasarı Rapor Edebilmek 21.